BESLUIT van 10 december 2014, Stb. 2014, 519, tot vaststelling van de tijdstippen, bedoeld in de artikelen 22, eerste en vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet en 15, derde lid, en 31, vijfde lid, van de Wet werk en bijstand

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2014, nr. 2014-0000181336;
     Gelet op de artikelen 22, eerste en vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 15, derde lid, en 31, vijfde lid, van de Wet werk en bijstand;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. Als tijdstip, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, wordt vastgesteld

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.