BESLUIT van 15 december 2014, Stb. 2014, 541, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 en de Wet van 22 januari 2014 tot wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PbEG L 12) in verband met de herschikking van die verordening ingevolge Verordening (EU) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PbEU L 351) (Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano) (Stb. 2014, 40)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 10 december 2014, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 594223;
     Gelet op artikel XLVII van de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 en artikel II van de Wet van 22 januari 2014 tot wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PbEG L 12) in verband met de herschikking van die verordening ingevolge Verordening (EU) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PbEU L 351) (Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano) (Stb. 2014, 40);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 in werking, met uitzondering van:
a. artikel II, onderdeel B;
b. artikel III, onderdeel E, onder 1, onder a;
c. artikel IV;
d. artikel V;
e. artikel XVI;

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.