BESLUIT van 17 december 2014, Stb. 2014, 576, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet opheffing bedrijfslichamen en diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen en de overname van taken

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 15 december 2014, nr. WJZ/14183823;
     Gelet op artikel LIX van de Wet opheffing bedrijfslichamen, artikel V van het Besluit van 30 juni 2014, houdende wijziging van diverse besluiten betreffende dieren en dierlijke producten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Stb. 2014, 264), artikel V, onder 1, van het Besluit van 8 december 2014, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met de opheffing van de product- en bedrijfschappen en de overname van de welzijnsregels voor ouderdieren van vleeskuikens, vleeskalkoenen, konijnen en nertsen (Stb. 2014, 508), artikel XV van het Besluit van 17 december 2014, houdende wijziging van diverse besluiten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen en de overname van taken (Stb. 2014, 573) en artikel 7 van het Besluit zo├Ânosen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Wet opheffing bedrijfslichamen treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.