BESLUIT van 30 januari 2015, Stb. 2015, 51, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 januari 2015, nr. 709795 (10533), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
     Gelet op artikel XI, eerste lid, van de Wet studievoorschot hoger onderwijs;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, treden van de Wet studievoorschot hoger onderwijs in werking: de artikelen I, onderdeel AA, onder 1, BJ, onder 3, BR, CH en CI, en VII, onderdeel D tot en met J.
-2. Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.