BESLUIT van 14 april 2015, Stb. 2015, 156, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en van het Besluit tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Stb. 2015, 155)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 april 2015, nr. 2015-0000082818;
     Gelet op artikel III van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en artikel V van het Besluit van 14 april 2015 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Stb. 2015, 155);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.