BESLUIT van 10 juli 2015, Stb. 2015, 309, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie Omnibus II-richtlijn, de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II, artikel IV van de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I en het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 7 juli 2015, FM/2015/1056 M, directie Financiële Markten;
     Gelet op artikel XV van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II, artikel V van de Wet implementatie Omnibus II-richtlijn, artikel VII van de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I en artikel XIV van het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.