BESLUIT van 14 oktober 2015, Stb. 2015, 377, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 oktober 2015, nr. 2015-0000265771;
     Gelet op artikel XII van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.