BESLUIT van 8 februari 2016, Stb. 2016, 59, tot verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslag, genoemd in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, en van het basiskinderbijslagbedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 2016, nr. 2016-0000003816;
     Gelet op artikel 13, vijfde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 januari 2016, nr. W12.16.0007/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 februari 2016, nr. 2016-0000018020;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Algemene Kinderbijslagwet
-1. Het extra bedrag aan kinderbijslag, genoemd in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt vastgesteld op: €|2005,99.
-2. Het basiskinderbijslagbedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt vastgesteld op:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.