BESLUIT van 23 maart 2016, Stb. 2016, 129, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 december 2015, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (Stb. 2015, 502)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 maart 2016, kenmerk 947269-148570-WJZ;
     Gelet op artikel VII van de Wet van 2 december 2015, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (Stb. 2015, 502);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De artikelen I, onderdeel A, B, Ba, Bb, C, D, E, F, H en I, Ib, II en IV ¹ van de Wet van 2 december 2015, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (Stb. 2015, 502), treden met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.