BESLUIT van 8 juni 2016, Stb. 2016, 222, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verbetering hybride markt WGA

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juni 2016, nr. 2016-0000131707;
     Gelet op artikel X van de Wet verbetering hybride markt WGA;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De artikelen van de Wet verbetering hybride markt WGA treden, met uitzondering van artikel II, onderdeel F, onder 1, in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.