BESLUIT van 29 juni 2016, Stb. 2016, 269, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 juni 2016, houdende wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Stb. 2016, 268)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 juni 2016, kenmerk 985157-152595-WJZ;
     Gelet op artikel VI van de Wet van 8 juni 2016, houdende wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Stb. 2016, 268);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De Wet van 8 juni 2016, houdende wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Stb. 2016, 268) treedt, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel C, en II, onderdeel A, in werking met ingang van 1 augustus 2016, waarbij de artikelen I, onderdeel A, E, G, H en I, en II, onderdeel C, terugwerken tot en met

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.