BESLUIT van 23 augustus 2016, Stb. 2016, 307, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een deel van de artikelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 augustus 2016, nr. 2016-0000158504;
     Gelet op artikel 6.4 van de Wet tegemoetkomingen loondomein;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein, met uitzondering van de artikelen 2.1 tot en met 2.17, 4.7, eerste, derde lid, vierde en vijfde lid, tweede zin, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 en 6.3, treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.