BESLUIT van 27 september 2016, Stb. 2016, 392, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan bedreigde cliënten mogelijk te maken

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 september 2016, kenmerk 966722-150240-WJZ;
     Gelet op artikel VI van de Wet van 30 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan bedreigde cliënten mogelijk te maken (Stb. 2016, 143);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 30 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan bedreigde cliënten mogelijk te maken (Stb. 2016, 143) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.