BESLUIT van 26 november 2016, Stb. 2016, 472, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2017, een artikel van de Wet kinderbijslagvoorziening BES, een artikel van de Verzamelwet SZW 2015 en enige artikelen van de Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (Stb. 2016, 318)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2016, nr. 2016-0000252605;
     Gelet op de artikelen XXXIV van de Verzamelwet SZW 2017, 31 van de Wet kinderbijslagvoorziening BES, XXXVII van de Verzamelwet SZW 2015 en XVII van de Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (Stb. 2016, 318);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. De artikelen van de Verzamelwet SZW 2017 treden, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel 0A, 1A, A, B en D, II, onderdeel B, III, onderdeel B en C, IV, VII, IX, onderdeel A, D en E, XI, onderdeel 0A, A, B en C, XII, onderdeel A en BXIII, onderdeel A, B en C, XVIIIa, XIX, onderdeel C, D, E en G, XX, onderdeel B en Ba, XXI, onderdeel B en Ba, XXII, XXVIII, XXXI, onderdeel C, onder 4, en F, XXXII, onderdeel C, onder 2, D en E, en XXXIII,² in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.