BESLUIT van 12 december 2016, Stb. 2016, 509, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-PGB (Stb. 2016, 108) en het Besluit van 29 november 2016, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-PGB (Stb. 2016, 484)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2016, kenmerk 1063233-159190-WJZ;
     Gelet op artikel II, eerste lid, van de Wet van 9 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-PGB (Stb. 2016, 108) en artikel III van het Besluit van 29 november 2016, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-PGB (Stb. 2016, 484);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. Artikel I, onderdeel A, het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 13a, eerste, tweede, derde, vierde en zevende lid, en artikel Ia van de Wet van 9 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-PGB (Stb. 2016, 108) treden met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.