BESLUIT van 14 juni 2017, Stb. 2017, 272, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen inzake loonkostenvoordelen in de Wet tegemoetkomingen loondomein

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juni 2017, nr. 2017-0000096461;
     Gelet op artikel 6.4 van de Wet tegemoetkomingen loondomein;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen 2.1 tot en met 2.17, 4.7, eerste, derde, vierde en vijfde lid, tweede zin, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 en 6.3 van de Wet tegemoetkomingen loondomein treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.