BESLUIT van 6 december 2017, Stb. 2017, 485, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2018

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 december 2017, nr. 2017-0000192076;
     Gelet op artikel XXXVI van de Verzamelwet SZW 2018;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.