BESLUIT van 26 maart 2018, Stb. 2018, 99, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2018 houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 22 maart 2018, nr. WJZ / 18047494, gedaan mede namens de Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op artikel 16 van de Wet terugvordering staatssteun;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.