BESLUIT van 17 november 2018, Stb. 2018, 452, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering extra geboorteverlof

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2018, nr. 2018-0000187993;
     Gelet op artikel XI van de Wet invoering extra geboorteverlof;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.