BESLUIT van 30 november 2018, Stb. 2018, 454, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2018

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onze Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2018, kenmerk 1452119-184603-WJZ;
     Gelet op artikel XXII, eerste lid, van de Verzamelwet VWS 2018;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.