BESLUIT van 12 december 2018, Stb. 2018, 478, tot indexatie en verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslag en het basiskinderbijslagbedrag

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 september 2018, nr. 2018-0000151916;
     Gelet op artikel 13, eerste tot en met derde, vijfde en zesde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 26 oktober 2018, nr. W12.18.0293/III);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2018, nr. 2018-0000182881;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Algemene Kinderbijslagwet
-1. Het extra bedrag aan kinderbijslag, genoemd in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt vastgesteld op: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.