BESLUIT van 11 december 2018, Stb. 2018, 491, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars alsmede houdende het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van FinanciĆ«n van 6 december 2018, 2018-0000187753, directie FinanciĆ«le Markten;
     Gelet op artikel XV van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars en artikel V van het Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.