BESLUIT van 11 december 2018, Stb. 2018, 498, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet forensische zorg

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 6 december 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2436385;
     Gelet op artikel 8.3 van de Wet forensische zorg;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet forensische zorg treedt in werking met ingang van 1 januari 2019, met uitzondering van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.