BESLUIT van 11 juli 2019, Stb. 2019, 266, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2019, nr. 2019-0000101855;
     Gelet op artikel XVI van de Wet arbeidsmarkt in balans;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet arbeidsmarkt in balans treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met uitzondering van:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.