BESLUIT van 17 september 2019, Stb. 2019, 352, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 18 juli 2019 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie) (Stb. 2019, 283)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 12 september 2019, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2700938;
     Gelet op artikel VII van de Wet herziening partneralimentatie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.