BESLUIT van 21 november 2019, Stb. 2019, 437, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wet van 10 juli 2019 tot wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris (Stb. 2019, 288), het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg en het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2019, kenmerk 1584267-195310-WJZ, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onze Minister voor Rechtsbescherming;
     Gelet op artikel 79 van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, artikel 16:3 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, artikel VII van de Wet van 10 juli 2019 tot wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris (Stb. 2019, 288), artikel 7.1 van het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, artikel 8.1 van het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg en artikel 15 van het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van 1 januari 2020 treden de volgende wetten en besluiten in werking, in de hieronder aangegeven volgorde:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.