BESLUIT van 11 december 2019, Stb. 2019, 484, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de Verzamelwet SZW 2020

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2019, nr. 2019-0000179776;
     Gelet op artikel XX van de Verzamelwet SZW 2020;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Verzamelwet SZW 2020 treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met uitzondering van:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.