BESLUIT van 9 april 2019, Stb. 2020, 23, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet Brexit

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 8 april 2019, Directie Juridische Zaken, nr. MinBuZa.2019.3554-11;
     Gelet op artikel XI van de Verzamelwet Brexit;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.