Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

GRONDWET  van  1983

Eerste lezing
 
 

11. Inlichtingen en enquête

 

 

ONTWERP VAN RIJKSWET (eerste lezing)

rblz.|3| 

Kamerstukken II 1976-1977, 14 225 (R 1051) (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 915 (R 1172) (tweede lezing)
Inwerkingtreding: niet in werking getreden (zie met betrekking tot artikel 68 voor de gelijkluidende wettekst Stb. 1987, 271 (Kamerstukken II 19 553), inwerkingtreding 8 juli 1987)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en het recht van onderzoek

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
x Artikel II
 

 

 

Algemeen

 

    

Dit ontwerp betreft die bepalingen van het nieuwe Grondwetshoofdstuk inzake de Staten-Generaal waarvan de vaststelling onderworpen is aan de rijkswetprocedure, te weten de bepalingen inzake het recht inlichtingen van de regering te vragen en het recht van onderzoek (enquête). De rijkswetprocedure is van toepassing omdat het hier gaat om - andere dan procedurele - bevoegdheden van de Staten-Generaal welke ook kunnen worden uitgeoefend in koninkrijksaangelegenheden (artikel 5 Statuut).

 

 

Artikelsgewijs

 

Artikel II


Artikel 3.2.4 [68] (artikel 56, eerste lid, staatscommissie)

     De inlichtingenplicht van de ministers jegens de Staten-Generaal, die voortvloeit uit de aan het parlementaire stelsel inherente verantwoordingsplicht, is thans neergelegd in artikel 104, tweede lid, van de Grondwet. Deze bepaling is in het voorgestelde artikel zonder materiële wijziging overgenomen.
     In het verleden heeft de strekking van artikel 104, tweede lid, reeds enkele malen tot belangrijke discussies in het parlement aanleiding gegeven,¹ zonder dat

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Grondwet | OvR 1e lezing | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x