Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ONDER  MEER  SR  IN  VERBAND  MET  OPHEFFING  CUMULATIEVERBOD  INZAKE  OPLEGGING  HOOFDSTRAFFEN

Versie 21 december 1994

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1993-1994, 23 681.
Handelingen II 1994-1995, 1164-1166.
Kamerstukken I 1994-1995, 23 681 (74, 74a).
Handelingen I 1994-1995, zie vergadering d.d. 19 december 1994.

 

 

WET van 21 december 1994, Stb. 1995, 32, tot partiŽle wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen. Inwerkingtreding: 27 januari 1995.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in de mogelijkheid om geldboete tezamen met gevangenisstraf of hechtenis op te leggen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XII.
Artikel 18 van de CoŲrdinatiewet Sociale Verzekering wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x