Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ARTIKEL  40  WFV

Versie 2 november 1995

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1994-1995, 24 096.
Handelingen II 1995-1996, blz. 305.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 096 (43).
Handelingen I 1995-1996, blz. 100.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 2 november 1995, Stb. 1995, 576, tot wijziging van artikel 40 van de Wet financiering volksverzekeringen. Inwerkingtreding: 6 december 1995, zie artikel II.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wijziging te brengen in de regelen ten aanzien van het doen van uitkeringen uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Artikel 40, vijfde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x