Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  WIJZIGING  ARTIKEL  40  WFV

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 1994-1995, 24 096

Wijziging van artikel 40 van de Wet financiering volksverzekeringen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     In 1968 is in artikel 54 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaald dat de regelen met betrekking tot de uitkeringen uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten gelijk zullen zijn voor ziekenfondsen, (particuliere) ziektekostenverzekeraars en (publiekrechtelijke) uitvoerende organen. In 1990 is dit beginsel overgenomen in artikel 40, vijfde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen (Wfv). De regeling met betrekking tot de uitkeringen is uitgewerkt in het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering.
     Uitgangspunt in deze regelgeving was dat de AWBZ-uitvoeringsorganen (ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen) alle gemaakte kosten van verstrekkingen en vergoedingen - mits die kosten door de beheerder van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, de Ziekenfondsraad, verantwoord zijn geacht - volledig uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten vergoed

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x