Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  FRANCHISE  WERKLOOSHEIDSWET

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 1995-1996, 24 483

Wijziging van de Co÷rdinatiewet sociale verzekering en de Werkloosheidswet (franchise Werkloosheidswet)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Redengeving en plaats van het wetsvoorstel
2 Omvang franchise en budgettaire consequenties
3 Effect op loonkosten
4 De doorbreking van het 50/50-criterium in de premiebetaling
5 Gevolgen wetsvoorstel
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m III
 

 

 

Algemeen

 

1. Redengeving en plaats van het wetsvoorstel


     De hoge werkloosheid en de forse groei van het arbeidsaanbod maken een werkgelegenheidsgroei van minimaal 350 000 banen, conform de doelstellingen van het regeerakkoord, voor deze kabinetsperiode minimaal noodzakelijk. Gezien de samenstelling van het arbeidsaanbod is het bovendien wenselijk dat naast hoogwaardige werkgelegenheid met name veel eenvoudige banen tot stand komen.╣

1. Voor een uitgebreide analyse zij verwezen naar de Sociale Nota 1996, Kamerstukken II 1995-1996, 24 402, nr. 2.

     Met het oog op de bevordering van de vraag naar met name eenvoudige arbeid is de regering voornemens voor 1996 een aantal maatregelen te nemen die direct van invloed zijn op de loonkosten voor werkgevers. Deze maatregelen betreffen achtereenvolgens: ╣
- een autonome daling van het percentage van de overhevelingstoeslag met 1,35% (rekening houdend met de terugsluis van de kleinverbruikersheffing op energie, de compensatie voor het vervallen van de werknemerspremie in de ZW en endogene ontwikkelingen daalt de overhevelingstoeslag in 1996 in totaal met 1,75%);
- de introductie van een vermindering van de loonheffing voor de inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen voor lonen tot 115% van het minimumloon;
- verhoging van de rijksbijdrage aan de Zfw ten gunste van het werknemersdeel van de procentuele Zfw-premie onder gelijktijdig vervallen van de franchise voor het werkgeversdeel van de Zfw-premie;
- de invoering van een franchise voor het werkgeversdeel van de AWf-premie [AWf: Algemeen Werkloosheidsfonds, red.] gefinancierd door

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x