Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WIJZIGING  BESLUIT  INWERKINGTREDING  ARTIKELEN  IX,  X  EN  XI  WET  BMT

 

 

 

 
BESLUIT van 14 december 1996, Stb. 1996, 661, op grond van artikel XXII van de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 1996, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/AV/96/5329B;
     Gelet op artikel XXII van de Wet van 25 april 1996 tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Stb. 1996, 248);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
In het Koninklijk besluit van 4 juni 1996 op grond van artikel XXII van de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Stb. 1996, 295) wordt "met uitzondering van de artikelen IX, X en XI, die in werking treden op 1 januari 1997" vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x