Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  INKOMENSGRENS  ZIEKENFONDSVERZEKERING  AOW-GERECHTIGDEN  PER  1  JANUARI  EN  1  JULI  1997

Versie 19 december 1996

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1996-1997, 25 062.
Handelingen II 1996-1997, blz. 2603-2632, 2644.
Kamerstukken I 1996-1997, 25 062 (110, 110a).
Handelingen I 1996-1997, zie vergadering d.d. 17 december 1996.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 19 december 1996, Stb. 1996, 670, tot wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden. Inwerkingtreding: 1 januari 1997 en 1 juli 1997 (Stb. 1996, 671), zie artikel III.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om voor AOW-gerechtigden met een gering aanvullend pensioen de toegang tot de verplichte ziekenfondsverzekering te verruimen;
     dat in verband hiermee de inkomensgrens van de ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden per 1 januari 1997 op een hoger bedrag dient te worden vastgesteld dan bij toepassing van de bestaande indexeringsmethodiek het geval zou zijn;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Het in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Ziekenfondswet genoemde bedrag wordt telkens vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x