BESLUIT van 28 februari 1997, Stb. 1997, 112, tot wijziging van de Wet tarieven in burgerlijke zaken en van enige andere wetten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 januari 1997, Directie Rechtspleging, nr. 596462/896;
     Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken, artikel 8:41, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 40, zesde lid, van de Wet op de Raad van State, artikel 22, zesde lid, van de Beroepswet, artikel 5, achtste lid, van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken en artikel 119a van de Wet op de studiefinanciering;
     De Raad van State gehoord (advies van 13 februari 1997, nr. W03 970050);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 21 februari 1997, Directie Rechtspleging, nr. 610765/897;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. I.
De Wet tarieven in burgerlijke zaken wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. in onderdeel a wordt "ƒ280,00" vervangen door: ƒ295,00;
b. in onderdeel c wordt "ƒ420,00" vervangen door: ƒ440,00;
c. in onderdeel d wordt "ƒ6625,00" vervangen door: ƒ6965,00 en "ƒ1590,00" door: ƒ1670,00;
d. in onderdeel e wordt "ƒ350,00" vervangen door: ƒ370,00.
2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. in onderdeel a wordt "ƒ350,00" vervangen door: ƒ370,00;
b. in onderdeel c wordt "ƒ560,00" vervangen door ƒ590,00;
c. in onderdeel d wordt "ƒ8280,00" vervangen door: ƒ8700,00 en "ƒ1590,00" door: ƒ1670,00;
d. in onderdeel e wordt "ƒ420,00" vervangen door: ƒ440,00.
B.
In artikel 4 wordt "ƒ330,00" vervangen door: ƒ345,00.
C.
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "ƒ695,00" vervangen door: ƒ730,00.
2. In het derde en het vierde lid wordt "ƒ350,00" telkens vervangen door: ƒ370,00.
D.
In artikel 10 wordt "ƒ140,00" vervangen door: ƒ145,00,00 en "ƒ280,00" door: ƒ295,00.
E.
Artikel 11, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
a. in onderdeel b wordt "ƒ85,00" vervangen door: ƒ90,00;
b. in onderdeel c wordt "ƒ215,00" vervangen door: ƒ225,00;
c. in onderdeel d wordt "ƒ280,00" vervangen door: ƒ295,00;
d. in onderdeel e wordt "ƒ150,00" vervangen door: ƒ160,00.
F.
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt "ƒ280,00" vervangen door: ƒ295,00.
2. In het zesde lid wordt "ƒ210,00" vervangen door: ƒ220,00.
3. In het zevende en achtste lid wordt "ƒ20,00" telkens vervangen door: ƒ25,00.
G.
In artikel 14, eerste en derde lid, wordt "ƒ140,00" telkens vervangen door: ƒ145,00.
H.
In artikel 17, eerste lid, wordt "ƒ720,00" vervangen door: ƒ755,00; "ƒ180,00" door: ƒ190,00 en "ƒ360,00" door: ƒ380,00.

 

Art. II.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.