Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BESLUIT  INDEXERING  GRIFFIERECHTEN  CIVIELRECHTELIJKE  EN  BESTUURSRECHTELIJKE  WETTEN
 
  

28 februari 1997, Stb. 1997, 112
Inwerkingtreding: 14 maart 1997
(T.a.v. o.a. 8:41:5 Awb en 22:6 Bw)

 

 

 

 
BESLUIT van 28 februari 1997 tot wijziging van de Wet tarieven in burgerlijke zaken en van enige andere wetten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 januari 1997, Directie Rechtspleging, nr. 596462/896;
     Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken, artikel 8:41, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 40, zesde lid, van de Wet op de Raad van State, artikel 22, zesde lid, van de Beroepswet, artikel 5, achtste lid, van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken en artikel 119a van de Wet op de studiefinanciering;
     De Raad van State gehoord (advies van 13 februari 1997, nr. W03 970050);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 21 februari 1997, Directie Rechtspleging, nr. 610765/897;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. I.
De Wet tarieven in burgerlijke zaken wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. in onderdeel a wordt "280,00" vervangen door: 295,00;
b. in onderdeel c wordt "420,00" vervangen door: 440,00;
c. in onderdeel d wordt "6625,00" vervangen door: 6965,00 en "1590,00" door: 1670,00;
d. in onderdeel e wordt "350,00" vervangen door: 370,00.
2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. in onderdeel a wordt "350,00" vervangen door: 370,00;
b. in onderdeel c wordt "560,00" vervangen door 590,00;
c. in onderdeel d wordt "8280,00" vervangen door: 8700,00 en "1590,00" door: 1670,00;
d. in onderdeel e wordt "420,00" vervangen door: 440,00.
B.
In artikel 4 wordt "330,00" vervangen door: 345,00.
C.
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "695,00" vervangen door: 730,00.
2. In het derde en het vierde lid wordt "350,00" telkens vervangen door: 370,00.
D.
In artikel 10 wordt "140,00" vervangen door: 145,00,00 en "280,00" door: 295,00.
E.
Artikel 11, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
a. in onderdeel b wordt "85,00" vervangen door: 90,00;
b. in onderdeel c wordt "215,00" vervangen door: 225,00;
c. in onderdeel d wordt "280,00" vervangen door: 295,00;
d. in onderdeel e wordt "150,00" vervangen door: 160,00.
F.
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt "280,00" vervangen door: 295,00.
2. In het zesde lid wordt "210,00" vervangen door: 220,00.
3. In het zevende en achtste lid wordt "20,00" telkens vervangen door: 25,00.
G.
In artikel 14, eerste en derde lid, wordt "140,00" telkens vervangen door: 145,00.
H.
In artikel 17, eerste lid, wordt "720,00" vervangen door: 755,00; "180,00" door: 190,00 en "360,00" door: 380,00.

 

Art. II.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x