Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ZFW  IN  VERBAND  MET  BEňINDIGING  MEDEVERZEKERING  WSF-GERECHTIGDEN

Versie 2 juli 1997

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1996-1997, 25 368.
Handelingen II 1996-1997, blz. 6499-6519, 6627-6630.
Kamerstukken I 1996-1997, 25 368 (304, 304a).
Handelingen I 1996-1997, zie vergadering d.d. 30 juni 1997.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 2 juli 1997, Stb. 1997, 305, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beŽindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om rechthebbenden op studiefinanciering ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering niet langer medeverzekerd te doen zijn in de ziekenfondsverzekering; dat in verband daarmee artikel 4 van de Ziekenfondswet wordt gewijzigd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In artikel 4, tweede lid, onderdeel c, van de Ziekenfondswet wordt na "worden onderhouden" toegevoegd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x