blz. 1  

Kamerstukken II 1996-1997, 25 368

Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     Dit wetsvoorstel hangt samen met de voorgenomen herstructurering van de Ziekenfondswet per 1 januari 1998 [zie Wet herstructurering Ziekenfondswet, red.]. Die herstructurering is aangekondigd in de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 september 1996 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 1996-1997, 25 027, nr. 1). Vooruitlopend op de herstructurering is per 1 januari 1997 de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden structureel verhoogd tot ƒ35 300,- en zal de inkomensgrens per 1 juli 1997 verder worden verhoogd naar ƒ38 300,-. Naar schatting zullen er daardoor in 1997 200 000 AOW-gerechtigden extra ziekenfondsverzekerd worden. Vanuit het oogmerk de verdeling van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.