Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ONDER  MEER  FVW  INZAKE  HERZIENING  VERDEELSTELSEL  PROVINCIEFONDS

Versie 6 november 1997

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1996-1997, 25 185.
Handelingen II 1996-1997, blz. 7233-7239.
Kamerstukken I 1996-1997, 25 158 (342); 1997-1998, 25 185 (47).
Handelingen I 1997-1998, zie vergadering d.d. 4 november 1997.

 

 

WET van 6 november 1997, Stb. 1997, 526, tot wijziging van de FinanciŽle-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds. Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 695).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de financiŽle verhouding tussen het Rijk en de provincies, deze regels op te nemen in de FinanciŽle-verhoudingswet en daartoe deze wet en andere wetten te wijzigen en regels te stellen inzake de invoering van deze nieuwe regels;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  I

Wijziging van enkele wetten

 

ß 1.3.  Wijziging Algemene wet bestuursrecht

 

Art. 3.
Onderdeel 3 van onderdeel B van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x