BESLUIT van 24 december 1997, Stb. 1997, 805, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 december 1997, houdende regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 1997, Directie Arbeidsmarkt nr. AM/RAW/97/2718;
     Gelet op artikel 39 van de Wet inschakeling werkzoekenden;

     Hebben goed gevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet inschakeling werkzoekenden treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.