Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  WIJZIGING  ABW  IN  VERBAND  MET  BIJSTANDVERLENING  AAN  ZELFSTANDIGEN  IN  BUITENLAND

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 1997-1998, 25 822

Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de verlening van bijstand aan zelfstandigen die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevinden

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Algemeen
2 FinanciŽle effecten
xArtikelsgewijs
xx Artikel I
 

 

 

[Algemeen, red.]

 

Algemeen


     Bij de herinrichting van de Algemene bijstandswet, die op 1 januari 1996 is ingegaan, is de mogelijkheid om aan Nederlanders die in het buitenland in financiŽle moeilijkheden komen te verkeren bijstand te verlenen niet meer opgenomen voor nieuwe aanvragers.
     Nog in dezelfde winter van 1996 kwam een aantal Nederlandse binnenschippers in het buitenland vast te zitten in het ijs. Sommige onder hen kwamen hierdoor in ernstige financiŽle moeilijkheden. Door het vastzitten in het ijs verwierven deze binnenschippers geen inkomen meer; ze waren immers niet in staat hun bedrijf uit te oefenen. Als bovendien geen financiŽle reserves aanwezig bleken en op grond van de financiŽle belasting van de onderneming de bank niet meer bereid was de kredietverlening uit te breiden, konden deze schippers niet meer voorzien in de kosten van het bestaan.
     De omstandigheden maakten het ook onmogelijk om een bijstandsaanvraag in Nederland in te dienen, immers men kon het schip niet in de steek laten. Een oplossing die vůůr de wijziging van de Abw voorhanden was, namelijk bijstandverlening aan Nederlanders in het buitenland, was er niet meer. Ook in de winter van 1996/1997 deden zich deze problemen voor.
     Hierdoor is een situatie ontstaan die ertoe leidt dat door het ontbreken van de mogelijkheid van financiŽle hulp in de vorm van bijstandverlening binnenschippers in het buitenland in zodanige problemen kunnen komen dat zij hun bedrijf moeten beŽindigen en terug in Nederland van de bijstand afhankelijk worden. Dit acht het kabinet niet acceptabel.
     Om deze moeilijkheden in een volgende strenge winter te voorkomen, is besloten de Algemene bijstandswet zodanig te wijzigen dat aan Nederlandse binnenschippers die in het buitenland met onoverkomelijke financiŽle moeilijkheden worden geconfronteerd bijstand kan worden verleend. Daarmee worden ook zoveel mogelijk waarborgen geschapen om de bestaansvoorziening voor de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x