Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BESLUIT  INWERKINGTREDING  WET  REA  MET  BETREKKING  TOT  BLINDENGELEIDEHONDEN  EN  DOVENTOLKEN

 

 

 

 
BESLUIT van 14 augustus 1998, Stb. 1998, 526, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten met betrekking tot blindengeleidehonden en doventolken

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 augustus 1998, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/98/16632;
     Gelet op artikel 92 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Artikel 88 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, voor zover betrekking hebbend op de verstrekking van een blindengeleidehond op grond van artikel 57, eerste lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de voorzieningen, bedoeld in artikel 57, tweede lid, onderdeel b, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, treedt in werking met ingang van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x