BESLUIT van 21 augustus 1998, Stb. 1998, 533, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet inburgering nieuwkomers

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid van 13 augustus 1998, nr. CIM98/1299;
     Gelet op artikel 25 van de Wet inburgering nieuwkomers;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet inburgering nieuwkomers treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.