Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BESLUIT  INWERKINGTREDING  WET  WIJZIGING  ABW  IN  VERBAND  MET  BIJSTANDVERLENING  AAN  ZELFSTANDIGEN  IN  BUITENLAND

 

 

 

 
BESLUIT van 9 september 1998, Stb. 1998, 555, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de verlening van bijstand aan zelfstandigen die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevinden (Stb. 1998, 451).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 september 1998, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/VOL/98/15559:
     Gelet op artikel II van de Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de verlening van bijstand aan zelfstandigen die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevinden (Stb. 1998, 451);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de verlening van bijstand aan zelfstandigen die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevinden (Stb. 1998, 451) treedt in werking met ingang van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x