BESLUIT van 23 september 1998, Stb. 1998, 578, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, alsmede van het Uitvoeringsbesluit Wik

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 september 1998, Directie Bijstandszaken, BZ/VOL/98/20072;
     Gelet op artikel 54 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars en artikel 12 van het Uitvoeringsbesluit Wik;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet inkomensvoorziening kunstenaars, alsmede het Uitvoeringsbesluit Wik, treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.