Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BESLUIT  ONDER  MEER  GEDEELTELIJKE  INWERKINGTREDING  TELECOMMUNICATIEWET

 

 

 

 
BESLUIT van 26 november 1998, Stb. 1998, 664, houdende vaststelling van de datum van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet alsmede van de datum van inwerkingtreding van daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en vaststelling van de datum van gedeeltelijke intrekking van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en van de Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 19 november 1998, nr. HDTP/98/3638/MD, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;
     Gelet op de artikelen 20.17 en 20.19 van de Telecommunicatiewet, artikel 23 van het Frequentiebesluit, artikel 46 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie, artikel 6 van het Besluit ONP-geschillenbeslechting, artikel 9 van het Besluit universele dienstverlening, artikel 3 van het Besluit aanwijzing openbare telecommunicatiediensten (geschillencommissie), artikel 5 van het Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten en artikel 11 van het Besluit overgangsrecht Telecommunicatiewet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
Met ingang van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x