blz. 1  

Kamerstukken II 1997-1998, 26 121

Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (overheidsvertegenwoordigers in sectorraden)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     In verband met het onder de werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel (OOW) is de overheid per 1 januari 1998 ingedeeld in sectoren. Daartoe is de Regeling indeling bedrijfs- en beroepsleven in sectoren per eerder genoemde datum aangepast. Sociale partners binnen de overheid hebben te kennen gegeven sectorraden als bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Osv 1997) te willen oprichten. Daartoe is een wijziging noodzakelijk van artikel 56 van de Osv 1997.

     In artikel 56 van de Osv 1997 wordt uitgegaan van het begrip "voor de betrokken sector representatieve organisatie van werkgevers". Deze definitie kan

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.