Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  ONDER  MEER  AANPASSING  WET  IB  1964,  WET  LB  EN  WFV  IN  VERBAND  MET  AFSCHAFFEN  APARTE  TARIEF  BUITENLANDSE  BELASTINGPLICHTIGEN

Versie 17 december 1998

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1997-1998, 1998-1999, 26 148.
Handelingen II 1998-1999, blz. 2020-2076, 2149.
Kamerstukken I 1998-1999, 24 148 (124).
Handelingen I 1998-1999, zie vergaderingen d.d. 14 en 15 december 1998.

 

 

WET van 17 december 1998, Stb. 1998, 724, houdende aanpassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen in verband met het afschaffen van het aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen en herstel van enige onvolkomenheden in enkele belastingwetten. Inwerkingtreding: 30 december 1998, zie artikel X.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen aan te passen in verband met het afschaffen van het aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen en dat het tevens wenselijk is enige onvolkomenheden in enkele belastingwetten te herstellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
In de Wet financiering volksverzekeringen worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A.
Artikel 8 wordt vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x