blz. 1  

Kamerstukken II 1997-1998, 26 157

Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman, vastgesteld bij de Wet van 29 januari 1998 (Stb. 1998, 67), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

     Voor de toelichting verwijzen wij naar

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.