14 januari 2000/nr. BZ/IW/00/684a
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 56 van de Algemene bijstandswet;

     Besluit:

 

 

Art. I.
In artikel 43, tweede lid, onderdeel o, van de Algemene bijstandswet wordt "ƒ151,00" vervangen door: ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.